Întrebări frecvente


Cine poate participa la programele de educaţie medicală la distanţă oferite de edmed.ro?

R:Testele de anatomia şi fiziologia omului, de genetică şi ecologie umană se adresează tuturor celor care doresc sa îşi  verifice cunoştintele şi cu precădere candidaţilor la examene de bacalaureat, la concursuri de admitere în universităţile de medicină şi în şcolile/colegiile sanitare.

Cursurile de educaţie medicală continuă se adresează tuturor profesioniştilor din sănătate - medici de diferite specialităţi, asistenţi medicali, manageri, paramedici - dar şi studenţilor la medicină sau din şcolile/colegiile sanitare.

Detalii cu privire la înscriere pot fi găsite în subsolul fiecărei pagini a site-ului.

 

Cum se face testarea cunoştintelor?

R: În cazul testelor de anatomie şi fiziologia omului, de genetică şi ecologie umană se face prin efectuarea probele de autoevaluare ce au ca titlu capitolele acestor discipline. Folosirea eficientă a sistemului de autoevaluare propus se bazează pe parcurgerea individuală şi independentă a fiecărei probe alcatuită dintr-un număr variabil de întrebări şi itemi de mai multe tipuri.

În cazul cursurilor de educaţie medicală continuă testarea se face prin parcurgerea cazuisticii şi efectuarea modulului de testare a cunostinţelor.

După înscriere şi efectuarea plăţii, în intervalul de timp acordat, testarea poate fi efectuată:

- de 3 ori la rând pentru Testele de anatomia şi fiziologia omului, de genetică şi ecologie umană ;

- de 2 ori la rând pentru Cursurile de educaţie medicală continuă.

 

Ce tipuri de întrebari sunt utilizate în modulul de testare?

R: În cadrul unui test se pot întâlni 4 tipuri de întrebări:

- cu răspuns unic : o singură variantă de răspuns este corectă;

- cu răspuns multiplu: mai multe variante de răspuns sunt corecte;

- de completare: se solicită completarea răspunsului (nu se va ţine cont de diacritice);

- de ordonare: se vor poziţiona opţiunile în ordinea corectă prin mutarea acestora folosind mouse-ul (drag&drop).

 

Există o limită de timp pentru efectuarea testelor sau a cursurilor?

R1: Atât testele de anatomia si fiziologia omului, de genetică şi ecologie umană, cât şi cursurile de educaţie medicală continuă au o durată de valabilitate limitată în timp după care vor fi actualizate sau înlocuite cu altele noi. Persoana care se înscrie trebuie să verifice durata de timp care i-a fost acordată pentru efectuarea testelor sau a cursului pentru a se încadra în timp.  

R2: Odată început testul, în cazul în care apar defectiuni tehnice (pană curent, deconectare de la internet) utilizatorul va trebui să se autentifice din nou pentru a relua testul. Testul se va relua de la ultimă întrebare pentru care nu s-a furnizat un răspuns. 

 

De câte ori se poate efectua un curs de educaţie medicală continuă?

R: Un curs de educaţie medicală continuă se poate efectua ori de cate ori s-a facut înscrierea şi plata aferentă acesteia. Dar, pentru acelaşi curs, creditele EMC se acordă doar o singură dată pe an.

 

Materialul de curs se poate descărca, printa sau cita?

R: Materialul de curs este în format pdf, se poate descărca, printa şi cita respectând condiţiile de copy-right. 

 

La câte secţiuni poate participa un medic?

R: În funcţie de interes, un medic poate efectua toate cursurile de educaţie medicală continuă oferite pe website-ul edmed.ro.

Dar pentru a primi credite EMC trebuie ţinut cont de prevederile Colegiului Medicilor din România (CMR) privind programul naţional de educaţie medicală continuă şi anume:

Decizia nr.12 din 29.06.2018 

https://www.cmr.ro/new/index.php/2018/08/decizia-cmr-nr-12-2018-privind-reglementarea-sistemului-national-de-educatie-medicala-continua-a-criteriilor-si-normelor-de-acreditare-a-furnizorilor-de-educatie-medicala-continua-precum-si-a-siste/

Prin urmare, este posibil ca certificatul de absolvire acordat pentru secţiunile care nu sunt apropiate de specialitatea participantului să nu fie luat în considerare la calcularea punctajului profesional la fel şi nerespectarea intervalului de timp dintre efectuarea cursurilor. 

 

Pot fi înscrişi doi utilizatori cu aceeaşi adresă de e-mail?

R: Acest lucru nu este permis şi fiecare utilizator trebuie să prezinte adresa proprie de e-mail.

 

Cum se calculează punctajul?

R: Punctajul de promovabilitate se calculează automat si evoluţia lui este afisată pe ecran în timpul efectuării testării. Interpretarea punctajului obţinut este menţionată la Îndrumari de folosire atât la Testele de anatomia şi fiziologia a omului, de genetică şi ecologie umană cât şi la Cursurile de educaţie medicală continuă.

 

Care este procentul de promovabilitate al unui curs de educaţie medicală continuă?

R: La final, utilizatorul care a studiat materialul de curs, a parcurs cazuistica şi a răspuns corect la minimum 75% din totalul întrebărilor din modulul de testare primeşte certificatul de absolvire cu creditele EMC aferente.

 

Ce fel de certificate se eliberează după promovarea cursului?

R: După promovarea cursului se eliberează certificate cu credite EMC, pentru cursurile acreditate de organizaţiile abilitate, sau certificate de participare, pentru cursurile neacreditate. În lista de la Index cursuri (pe specialităţi și categorii de profesioniști sau pe boli şi domenii) este specificată acreditarea (câte credite EMC), perioada de acreditare și de către cine.

 

Cum se intră în posesia certificatului de absolvire?

R: Toţi cei care au promovat cursurile şi au trimis datele solicitate pentru completare, vor primi certificatul de absolvire (cu sau fără credite EMC) în format PDF, prin e-mail, la scurt timp după efectuare.

 

Am completat formularul de înscriere dar nu am primit nici un răspuns, ce este de făcut?

R1: În primul rând verificaţi folder-ul cu mesaje nesolicitate ('Bulk' daca folosiţi Yahoo, 'Spam' pentru Gmail, etc.). În unele cazuri mesajele de confirmare a înscrierii în program sunt clasificate şi livrate greşit de către aceştia.

Puteţi recupera atât numele de utilizator cât şi parola accesând link-ul 'Aţi uitat parola?', disponibil şi în pagina principală.

R2: Datele personale se pot modifica accesând secţiunea 'Contul meu', sub-secţiunea 'Datele mele'.

 

Echipa EdMed.ro vă asteaptă şi cu alte întrebari cu privire la desfăşurarea programului, pe adresa de e-mail: contact@edmed.ro

Întrebările de larg interes vor primi răspuns în cadrul acestei rubrici.

Ultima actualizare: 1 ianuarie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştiri

Conferința multidisciplinară de Oncologie în Practica Medicală - București, 24-26 martie 2022(21.02.2022)

SAMF şi Societăţile partenere organizează în perioada 24-26 martie 2022 Conferința Națională de Oncologie în...
...citiţi tot articolul

Biblioteca virtuală

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din Bucureșt
UMF Cluj - Resurse online de probă
Revista Română de Medicina Familiei
ResearchGate: un site de social networking pentru oamenii de știință și cercetători
Tratat de îngrijiri paliative la domicliu
...vizitaţi biblioteca

Blog

Blogul unui medic cosmopolit...vizitaţi blogul


RevRomMedFam

Revista Română de Medicina Familiei...vizitaţi site-ul