Politica de confidenţialitate


Confidenţialitate şi protecţia datelor personale


Fiecare utilizator, la opțiunea să proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a-și crea un cont valabil și pentru a beneficia de serviciul oferit de către administratorul site-ului.

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, administratorul site-ului va administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către administratorului site-ului a serviciilor. Prin accesarea și navigarea pe acest site, utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

 

Administratorul nu incurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dvs. de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde și nu cedează către terți adresele de e-mail obținute prin intermediul site-ului. De asemenea, site-ul nu divulgă datele dvs. personale altor persoane care accesează paginile acestui site. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa să de e-mail pe site poate opta pentru ștergerea acesteia din bază noastră de date. 

În momentul creării contului fiecare utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de site prin bifarea căsuței corespunzătoare pe pagină de creare a contului. Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 

Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privește și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de către administratorul site-ului. 

Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin postă la adresă administratorul site-ului sau prin e-mail la adresă: contact@edmed.ro. 

 

Datele dvs. personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare. 

 

Administratorul site-ului este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

 

 

 

Ştiri

Conferința multidisciplinară de Oncologie în Practica Medicală - București, 24-26 martie 2022(21.02.2022)

SAMF şi Societăţile partenere organizează în perioada 24-26 martie 2022 Conferința Națională de Oncologie în...
...citiţi tot articolul

Biblioteca virtuală

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din Bucureșt
UMF Cluj - Resurse online de probă
Revista Română de Medicina Familiei
ResearchGate: un site de social networking pentru oamenii de știință și cercetători
Tratat de îngrijiri paliative la domicliu
...vizitaţi biblioteca

Blog

Blogul unui medic cosmopolit...vizitaţi blogul


RevRomMedFam

Revista Română de Medicina Familiei...vizitaţi site-ul