Cursuri EMC inter- şi multidisciplinare de educaţie medicală continuă

 

Cursurile de educaţie medicală continuă se adresează tuturor profesioniştilor din sănătate: medici de diferite specialităţi, asistenţi medicali, manageri, paramedici, şi completează cu succes instrumentele tradiţionale de acumulare de noi cunoştinţe: participarea la conferinţe, simpozioane şi workshop-uri, studiul tratatelor specifice, publicarea de articole în reviste de specialitate, etc.

 

Materialele de curs sunt redactate şi dezvoltate în colaborare cu experţi. Ele se bazeză pe cele mai noi dovezi ştiinţifice şi pe experienţa practică a autorilor, cât mai aproape de situaţia reală. La evaluarea lor se foloseşte procedura de peer-review activitate coordonată de editorul şef. Ele vor fi periodic actualizate şi se va ţine cont de părerile cursanţilor exprimate în ancheta de opinie. Numele autorilor sunt menţionate în curs.

 

După parcurgerea materialului teoretic utilizatorul este invitat să efectueze modulul de testare a cunoştinţelor, să parcurgă cazuistica şi să raspundă la ancheta de opinie.

 

Pentru informaţii suplimentare în relaţie cu tema cursului se pot consulta opţional sursele din linkuri utile.

 

Procentul răspunsurilor exacte din modulul de testare este calculat în raport cu ponderea şi numărul de întrebări şi itemi. Răspunsurile trebuie alese cu atenţie deoarece pot fi completate doar o singură dată.

 

La final, utilizatorul care a răspuns corect la minimum 75% din totalul întrebărilor din modulul de testare, a parcurs cazuistica, a răspuns la ancheta de opinie şi a trimis datele solicitate, primeşte prin e-mail in format PDF certificatul de absolvire (cu sau fără creditele EMC aferente).

 

 

Odată confirmată plata şi validată înscrierea, veţi avea acces la documentele cursului pentru care aţi optat timp de 1 săptămână; acest interval de timp se poate reînnoi la cerere. Cursul va putea fi efectuat de 2 ori.

 

Taxa de înscriere pentru 1 curs:   

 

Medici, asistenţi medicali, alţi profesionişti din sănătate: 100 RON

Studenţi: 75 RON

 

 

Pentru mai multe detalii, intraţi pe pagina Instrucţiuni pentru înscriere şi plată.