Medicină legală  • Cauzele morţii în geriatrie şi completarea certificatul medical constatator al morţii
    Curs pentru: medicii de medicină generală/de familie, geriatrie-gerontologie, medicină legală, medici de toate specialităţile, cu excepţia pediatriei.
    Autori: Constantin Bogdan, medic primar medicină internă şi geriatrie-gerontologie, doctor în ştiinţe medicale, profesor asociat.
    Valabil până la: 31.12.2020
    Acreditare: curs neacreditat; se eliberează certificat de participare