Perfuzia subcutanată (hipodermocliza)Curs pentru: medici de familie, medici cu competenţă îngrijiri paliative, medici geriatri, medici oncologi, asistenţi medicali generalişti care lucrează în cabinete de medicină de familie, centre de îngrijire pentru vârstnici, îngrijiri la domiciliu, ingrijiri paliative, secţii (servicii) oncologie.
Autori: Matilda BordușeluCristina Xantopol
Valabil până la: 31.12.2020
Acreditare: curs neacreditat; se eliberează certificat de participare

Rezumat

Perfuzia subcutanată este o tehnică care permite administrarea la un pacient a unor soluţii şi/sau medicamente în ţesutul subcutanat, fiind o metodă alternativă de rehidratare şi tratament, utilizată în special la pacienţii vârstnici care au nevoie de tratament de lungă durată şi la pacienţii aflaţi în îngrijiri paliative. Medicii şi asistentele medicale din medicină de familie, geriatrie şi îngrijiri paliative au frecvent în faţă pacienţi fragili, cu un capital venos redus, care necesită tratamente de lungă durată.


Acest curs se referă la indicaţiile şi contraindicaţiile perfuziei subcutanate, tehnica de realizare şi supraveghere. Sunt prezentate avantajele acestei metode de tratament, reacţiile adverse posibile şi medicamente care pot fi utilizate pe această cale.


Deşi perfuzia subcutanată este folosită în serviciile pentru boli de lungă durată din ţările dezvoltate de aproape 50 de ani, la noi a rămas foarte puţin cunoscută, privând pacienţii de o tehnică ce le-ar determina creşterea autonomiei şi a confortului, scăderea durerii.


Numeroasele avantaje la pacientul vârstnic sau în îngrijiri paliative, justifică efortul ca acestă tehnică să fie cunoscută la toate nivelele medicale şi ar trebui să incite la prescrierea ei pe scară largă.


Cuvinte cheie: perfuzia subcutanată, hipodermocliza, tratamente de lungă durată

 

Obiectivele de învăţare


Dupa parcurgerea acestui curs participanţii:
-  vor fi informaţi despre indicaţiile, contraindicaţiile şi reacţiile adverse ale hipodermoclizei;
-  vor putea realiza aceasta tehnică de tratament;
-  vor cunoaşte care sunt substanţele care pot fi administrate subcutanat;
-  vor putea stabili care sunt pacienţii care pot beneficia de acest tratament, cu scopul de a menţine calitatea vietii şi autonomia lor;
-  vor fi în măsură să evite traumatizarea pacienţilor prin căutarea unui capital venos redus sau fragil, crescându-le acestora aderenţa la tratament.