Tratamentul plǎgilor croniceCurs pentru: medici de medicină generală/de familie, chirurgi (ortopezi, oncologi, plasticieni, vasculari), radiologi, radioterapeuţi, internişti, ginecologi, geriatri, de laborator, ORL, pediatri şi medici cu atestat de îngrijiri paliative
Autori: Mihaela Leşe
Valabil până la: 31.12.2022
Acreditare: curs neacreditat; se eliberează certificat de participare

Rezumat

Tratamentul plǎgilor cronice nu înseamnă doar pansamentul simplu al plăgilor cu evoluţie îndelungată, el trebuie să înglobeze tratamentul simptomelor, a problemelor psiho-sociale şi a comorbidităţilor, într-o abordare holisticǎ a bolnavului, pentru asigurarea confortului şi creşterea calitǎţii vieţii (atât a sa cât şi a familiei sale). Tratamentul bolilor asociate, combaterea simptomelor (durere, sângerare, miros, exudat, etc.) şi stabilizarea plǎgii se aplică în paralel cu tratamentul curativ, pe care îl potenţează.

Cursul despre tratamentul plǎgilor cronice îşi propune sǎ detalieze tratamentul simptomelor (durere, exudat, sângerare, miros), sǎ abordeze aspectele psihosociale ale plǎgilor cu evoluţie îndelungatǎ şi sǎ ofere un ghid pentru abordarea principalelor tipuri de plǎgi cronice şi a celor mai noi materiale utilizate pentru pansament.

 

Cuvinte cheie: plagǎ cronicǎ, durere, sângerare, miros, exudat, pansament

 

Obiective de învǎţare

Dupǎ parcurgerea cursului, participanţii vor avea cunoştinţe despre:
- tratamentul simptomelor asociate cu plǎgile cornice;
- problemele psiho-sociale ale pacientului şi familiei sale;
- tratamentul în ulcerul venos, ulcerul arterial, escara de decubit, ulcerul diabetic, plaga abdominală dehiscentă, plaga infectată, plaga după radioterapie, tumorile exulcerate, fistulele digestive şi plaga dehiscentǎ a bontului de amputaţie;
- cele mai noi şi mai utilizate materiale în tratamentul local al plǎgilor cronice.