Echipa multidisciplinară pentru nursing geriatricCurs pentru: medici de medicină generală/de familie, geriatrie-gerontologie, medicinǎ internǎ, manageri, asistenţi medicali, alţi profesionişti din sănătate
Autori: Gerda Margine
Valabil până la: 31.12.2020
Acreditare: curs neacreditat; se eliberează certificat de participare

Rezumat

Complexitatea globalităţii problematicii persoanei vârstnice o impune ca pe o fiinţă vârstnică bio-psiho-socio-culturală, particularitate ce obligă la intervenţie în echipă.

Persoanele în vârstă au numeroase nevoi sociale, de sănătate şi de menţinere a bunei lor forme fizice şi psihice, cât mai îndelungat posibil. De aici şi utilitatea asistenţei multidisciplinare a bătrânilor, realizată de asistenţele monodisciplinare sinergice. Pentru ca multiplele tipuri de asistenţă a bătrânilor să fie cu adevărat sinergice, ele trebuie coordonate, iar resursele fiecăruia dintre membrii trebuie să fie cunoscute de către toţi ceilalţi componenţi ai respectivei echipe.

Polidiagnosticul pe care îl impune un pacient vârstnic sugerează că misiunea echipei de îngrijire în faţa unui bolnav în vârstă are dimensiuni mai ample decât în faţa unui pacient mai tânăr. Se realizează mai mult decât un diagnostic, o evaluare a vârstnicului, o abordare globală, dincolo de dimensiunea medicală, cantonată strict la patologic.

Îngrijirile în geriatrie au în vederea în primul rând combaterea dependenţei şi reautonomizarea, decât vindecarea propiu-zisă.

 

Cuvinte cheie: echipa multidisciplinară, evaluarea geriatrică, îngrijire la domiciliu, nursing geriatric, calitatea vieţii

 

Obiective de învațare

După parcurgerea acestui curs participanţii:
- vor fi informaţi despre componenţa echipei de îngrijire a vârstnicului care poate asigura o îngrijire corespunzătoare din punct de vedere medical, social şi ca suport psihologic;
- vor putea să identifice problemele de îngrijire ale persoanelor vârstnice, nevoile sociale sau de sănătate, printr-o corectă evaluare geriatrică şi apoi prin abordare în echipă a patologiei acestora;
- vor putea să recunoască particularităţi ale patologiei vârstnicului, faţă de care vor stabili obiectivele prioritare ale echipei de îngrijire a vârstnicului;
- vor fi în măsură să îşi exercite rolul de coordonator al echipei multidisciplinare de îngrijire la domiciliu sau în instituţii de îngrijire de lungă durată;
- vor putea stabili diferite strategii cu scopul de a promova calitatea vieţii şi a menţine autonomia pacientului vârstnic în toate stadiile bolii.