Cauzele morţii în geriatrie şi completarea certificatul medical constatator al morţiiCurs pentru: medicii de medicină generală/de familie, geriatrie-gerontologie, medicină legală, medici de toate specialităţile, cu excepţia pediatriei.
Autori: Constantin Bogdan
Valabil până la: 31.12.2020
Acreditare: curs neacreditat; se eliberează certificat de participare

Rezumat

 

Pierre Delore observa în urmă cu peste cinci decenii : „Este un fapt constatat că medicilor nu le place să vorbească despre  moarte”. Sunt medici care suportă suferinţele, deoarece se află în relaţie cu viaţa, dar nu pot suporta moartea, care, nu este considerată în general, ca un  fenomen natural, ci ca un eşec profesional.

 

Urmare a schimbărilor în evoluţia societăţii, astăzi moartea este percepută şi gestionată altfel decât în urmă cu un secol, când avea drept cauză bolile transmisibile. Mai târziu, în societăţile dezvoltate, moartea este determinată de boli degenerative – generate de uzura organismului, stilul de viaţă, artificializarea şi injuriile mediului, procesul de îmbătrânire.

 

Astăzi, majoritatea deceselor (toate vârstele) se petrece în spitale şi cămine – 60-70% şi chiar mai mult, cu cât ţara este mai dezvoltată. Un proces de „defamiliarizare” câştigă teren, moartea este transferată unor profesionişti specializaţi în îngrijirea terminală a muribunzilor dar şi în efectuarea  ritualurilor care înainte aparţineau familiei – pregatirea  trupului cadavrului, spălarea rituală, îmbrăcarea (altă dată gesturi de dragoaste şi respect), celelalte cutume corespunzător culturii, tradiţiilor, religiei.

 

Problema cauzelor morţii  la vârstnici ramâne încă insuficient elucidată, cu destule necunoscute. La vârstnic există tendinţa  să se medicalizeze şi sfarşitul natural „de batrâneţe”, exigenţele statisticii, organismele internaţionale (OMS) impun totdeauna un diagnostic codificabil, prelucrabil statistic.

O problemă mai degrabă neglijată în practica medicului, dar şi în învățământ, în formarea post-bază, în activitățile de control, al exerciţiului medical în pofida impactului medico-juridic, ca și asupra morbidității cu risc de deces, a morbidității pe cauze de deces, a apropierii de realități a statisticilor.

 

În condițiile actuale, responsabilitatea medicului față de documentele medicale pe care le emite capătă noi dimensiuni și valențe impuse de alinierea la normele și valorile europene. Eliberarea unui certificat medical constatator al morții, este puțin și sporadic abordat de literatura de specialitate chiar și de învățământul medical.

 

Acest curs este în parte parte bazat pe experienţa autorului care, după o trecere în revistă a atitudinii medicului și societăţii în fața morţii si a cauzelor morţii la vârstnic, ofera exemple de best practice privitor la fomularea corectă a diagnosticului de deces și condiţiile de eliberare a certificatul medical constatator al morţii.

 

Cuvinte cheie: moarte, vârstnic, cauze de deces, certificatul medical constatator al morţii, sindroamele tanatogeneratoare, gerosuicid

 

Obiective de învățare

 

După parcurgerea acestui curs participanţii:

- vor fi informaţi despre atitudinea față  de moarte a medicilor și societăţii;

- vor putea să identifice, să recunoască şi să formuleze cauzelor morţii  la vârstnici;

- vor cunoaşte regulile care trebuie avute în vedere de către medic la eliberarea certificatului medical constatator de deces;

- vor fi în măsură să completeze corect certificatul medical constatator al morţii;

- vor fi în măsură să identifice circumstanțele în care autopsia medico-legală este obligatorie;