Administrarea medicamentelor la pacienții vârstnici. Principii şi reguli de farmacogeriatrieCurs pentru: medicii de medicină generală/de familie, geriatrie-gerontologie, interne, medici de toate specialităţile, cu excepţia pediatriei
Autori: Constantin Bogdan
Valabil până la: 31.12.2020
Acreditare: curs neacreditat; se eliberează certificat de participare

 


Extra: Hand-out: "Măsuri de prescripţie şi administrare a medicamentelor a căror respectare poate preveni efectele nedorite"


Rezumat

Motto: “A îmbătrâni înseamnă a avea din ce în ce mai mult  nevoie de medicamente și din ce în ce mai puține posibilități de a le suporta” (J.Turpin).

 

Creșterea  numerică a persoanelor vârstnice și consecutiv, a consumului de medicamente, modificările morfofuncționale ale organismului vârstnic care pun individul în alte raporturi cu medicamentele, diferite de cele ale indivizilor sub 50 de ani, polifarmacia (polimedicaţia) impusă de polipatologia (polidiagnosticul) cunoscută a vârstnicului, a impus individualizarea farmacogeriatriei ca pe o necesitate.

De subliniat că farmacogeriatria nu studiază produsele farmaceutice specific geriatrice, până în prezent neexistând medicamente cu efect specific geriatric - mai întâi pentru simplul motiv că nu cunoaștem cauzele și mecanismele îmbătrânirii, și, în plus, medicamentele au efecte, deși variabile, la toate vârstele -, ci specificul farmacocineticii, farmacodinamicii, farmacotoxicologiei, și al principiilor de administrare ale medicamentelor în practica geriatrică.

Farmacogeriatria este un domeniu cu mult mai vast și în continuă achiziționare de date noi; de aceea, din volumul de cunoștințe ale medicului practician de astăzi nu trebuie să  lipsească unele noțiuni teoretice și practice - asupra cărora autorul a stăruit -, datorită confruntării cu un număr din ce în ce mai mare de pacienți vârstnici întâlniți în practica sa, indiferent de specialitatea clinică, evident cu excepția pediatriei.

În acest curs vor fi trecute în revistă principiile generale ale farmacogeriatriei și farmcocineticii. Apoi vor fi prezentate cu exemple, cele mai frecvente efecte secundare și interacţiile medicamentoase la persoanele vârstnice precum și indicaţii și precauţii privind administrarea unor medicamente.
Acest material de curs este elaborat în mare parte pe baza vastei experiențe a autorului ca medic geriatru. 

 

Cuvinte cheie: farmacogeriatrie, polifarmacia, interacţii medicamentoase, efecte secundare, iatrogenitate

 

Obiective de învațare

După parcurgerea acestui curs participanţii:
- vor fi informaţi despre principiile generale ale farmacogeriatriei;
- vor putea să identifice, să recunoască şi să prevină cele mai frecvente efecte secundare și interacţiile medicamentoase la persoanele vârstnice;
- vor fi în măsură să evite polifarmacia şi tratamentele cu efect iatrogen la pacientul vârstnic;
- vor putea stabili diferite strategii de tratament cu scopul de a promova calitatea vieţii şi a menţine autonomia pacientului vârstnic.