Teste de biologie: anatomia şi fiziologia omului, genetică şi ecologie umană

La elaborarea testelor (peste 1100 de întrebări şi itemi) s-au folosit cunoştinţe de bază din manuale de anatomia şi fiziologia omului, de genetică şi ecologie umană. Ele vor fi periodic revizuite de autor.

Folosirea eficientă a sistemului de autoevaluare propus se bazează pe parcurgerea individuală şi independentă a fiecărei probe.

Semnificaţia procentelor de răspunsuri exacte obţinute la diferite probe în cadrul sistemului de autoevaluare variază după valoarea lor. Un procent de rezolvare de peste 80% atestă un rezultat foarte bun şi recomandă trecerea la proba următoare.

Utilizatorul înscris va putea, în limita timpului acordat, sa parcurgă probele sistemului de autoevaluare în ordinea dorită şi de cel mult trei ori la rând.

 

- Teste de anatomie şi fiziologia omului: 150 RON

- Teste de anatomie şi fiziologie, genetică şi ecologie umană: 175 RON

Taxa va fi achitată către:

Cod de identificare fiscală: 22548552

Banca: Raiffeisen Bank Sucursala Iancului, Bucureşti

Pentru mai multe detalii, intraţi pe pagina Instrucţiuni pentru înscriere şi plată